TOEFL

Dünya genelinde pek çok kurum ve şirket TOEFL sınavından alınan iyi bir puanı işe alım, terfi sebebi, eleman tercihi yapmak amacıyla İngilizce yeterlilik belgesi olarak da kabul eder. Simdiye kadar Computer Based Test (CBT), Paper Based Test (PBT) ve Internet Based Test (IBT) olmak üzere 3 farklı şekilde TOEFL sınavı yapılmıştır. Şu anda en güncel olan sınav uygulama şekli ise Internet Based Test’ (IBT)’ tir. TOEFL IBT sınavı 4 bölümden oluşmaktadır.

Reading (Okuma):

60-100 dk.
3-5 okuma parçası verilir. Her bir parçaya ait 12-14 soru sorulur.

Listening (Dinleme):

60-90 dk.
BİRİNCİ bölümde katılımcılar 4-6 adet konuşma dinler ve her birine ait 6 soruyu cevaplar.
İKİNCİ bölümde katılımcılar 2-3 adet karşılıklı konuşmayı dinler ve her birine ait 5 soruyu cevaplar.

Speaking (Konuşma):

20 dk.
Konuşma bölümü BAĞIMSIZ ve BİRLEŞİK olmak üzere 2 ana bölümden oluşur. Katılımcılar, her biri 45-60 saniye arasında değişen bağımsız bölümde 2, birleşik bölümde ise 4 farklı konu hakkında konuşma yaparlar. Konuşmalar bilgisayar tarafından kaydedilir.

Writing (Yazma):

50 dk.
BİRİNCİ bölümde, katılımcılar 300 kelimelik bir okuma parçasını 3 dakikalık sürede okuyup not alırlar. Okuma parçasıyla ilgili bir konuda 2 dakikalık bir konuşma parçası dinletildikten sonra katılımcılar, okuyup dinledikleri konuda ortalama 200 kelimelik bir kompozisyon yazarlar. Bu bölüm için süre 20 dakikadır.
İKİNCİ bölümde, katılımcılar verilen bir konuda en az 300 kelimelik bir kompozisyon yazarlar.
Verilen süre 30 dakikadır.
Sınav süresi yaklaşık 4 saat 30 dakikadır. TOEFL IBT eşit değerlendirme puanına sahip 4 bölümden oluşur ve toplam puan 120’’dir. TOEFL sınavlarının geçerlik süresi 2 yıldır.