Bire Bir İngilizce

 

Bahçeşehir The Renaissance Dil Okulu olarak çözüm odaklı olup, öğrencilerimize kolaylık sunmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda da eğitim programımızı sınıf dersleri ve özel dersler olmak üzere ayırıyoruz. Okul ya da mesai saatleri, ilgi alanları, öğrenme şekil ve yetenekleri farklı olduğundan İngilizce öğreniminde alınan yol ve geçirilen zaman değişkenlik göstermektedir.Bu noktada da kurumumuz sınıf ve bireysel eğitim seçeneklerini sizlere sunar.

Bire-bir derslerde de Genel İngilizcede olduğu gibi öncelikle eğitmenlerimiz ve öğrencilerimiz biraraya gelip ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirledikten sonra seviye belirleme testi yapılır. Testin sonucuna göre uygun sınıfa yerleştirilir ve eğitime başlanır. Öğrencilerimize sunduğumuz görsel, işitsel ve yazılı kaynakların dışında eğitim sürecinde gelişimlerini takip eder, gerekli zamanlarda danışmanlık hizmeti de veririz. Birebir dersler öğrencilerimizin seviyesine göre sadece Yabancı ya da Türk eğitmenlerle veya dönüşümlü olarak devam eder.

Başlıksız-1• İngilizceyi kimseye bağlı kalmadan kendi uygunluğuna göre öğrenmek isteyenler için özel olarak oluşturulan bir programdır.

• Eğitim programı kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda seçtikleri alan ve amaca odaklıdır. Deneyimli öğretmenler tarafından yapılan ihtiyaç analizinin ardından kişiye özel bir program hazırlanır.

• Derslerin gün ve saatleri kişiye özel olduğu için kişi diğer planlarını da rahatlıkla uygulayabilir. Böylece sosyal hayattan soyutlanmamış olur.

 

birebir.3Eğitimin sonunda kişiler;

• İngilizceyi aktif ve akıcı şekilde kullanır hale gelecekler.

• İletişim sırasında artan kelime hazineleri ile kendilerine olan güvenleri artacaktır.