Genel İngilizce

 

Bahçeşehir The Renaissance Dil Okulu’nda dersler CEFR – Common European Framework of Reference for Languages – Avrupa Biriliği Yabancı Dil Öğretim sistemleri çerçevesinde işlenmektedir. Kurumumuzda Genel İngilizce 6 kurdan oluşmaktadır. Bu kurların sonunda günlük hayatta kullanılan İngilizcenin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Dersler öğrenciler arasında yapılan pratikle ve eğitmenlerin hazırladıkları materyallerle desteklenmektedir. Program sadece gramere dayanmamakta, dilin konuşarak, dinleyerek, okuyarak ve yazarak öğrenilmesi prensibine dayanmaktadır.

seviyeKursumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrenciye seviye belirleme sınavı verilir ve sınavın sonucuna göre öğrenci yukarıda belirtilen kurlardan birine yerleştirilir. İlk 3 kur, Türk eğitmenler eşliğinde işlenirken daha sonraki kurlarda öğrencinin isteği doğrultusunda ya Türk ve yabancı eğitmenler dönüşümlü olarak ya da sadece yabancı eğitmenlerle derslere devam edilir. Öğrenciler Genel İngilizce eğitiminden grup ya da bireysel olarak yararlanabilir.

 

 

Branşında uzman deneyimli eğitmenlerimiz derslerde başlangıç kurundakileri kadar orijinal Oxford University Press New Headway Fourth Edition serisinin Student’s Book ve Work Book kitabı ve ayrıca Audio Class dinleme CD’’lerini, ve yanı sıra interaktif eğitim ve iTutor Eğitim DVD’lerini kullanmaktadır. Böylelikle DVD, CD, internet yoluyla oldukça zengin işitsel girdi sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra okulumuzun bünyesinde öğrencinin ihtiyacına yönelik hazırlanan kaynaklarla da dersler desteklenmektedir.

head

  • Ücretsiz seviye belirleme testi
  • Düzenli yapılan ilerleme kontrolleri
  • Günlük ödevler
  • En fazla 5 kişilik sınıflar
  • Belirli aralıklarla öğrenciye verilen eğitim danışmanlığı
  • Okul sonrası Etüd Programı
  • Her kurun sonunda M.E.B. onaylı başarı sertifikaları

 

 

genel ing.logos

İNGİLİZCE SEVİYELERİ

1. Kur: Beginner

Öğrenciler sadece birkaç İngilizce kelime bilgisine sahiptirler. Dilbilgisi öğretimi az ancak dinleme ve konuşma ağırlıklı, sözcük öğretme ve İngilizce’yi sevdirme amaçlı seviyedir.

 

2.Kur: Elementary

Temel seviyesi olup, temel dilbilgisi yapıları bu kurda öğrenilir. Öğrencilere günlük konuşma kalıpları ile pratik ve dil bilgisi ile birlikte verilir. Öğrenciler basit günlük konularla ilgili yabancılarla konuşabilir, paragraflar azabilir, kolay konu başlıklarını okuyup anlayabilirler. Öğrendikleri temel zamanlarla kendilerini kısa ama öz ifade edebilecek düzeye ulaşırlar. Öğrenciler basit tümceler ve terimleri kullanarak iletişim kurabilirler.

 

3. Kur: Pre-Intermediate

Orta seviyenin başı anlamına gelmektedir. Bir önceki kurda görülen gramer kalıpları ve sözcükleri bu kurda biraz daha zenginleştirilmiştir. Bu kurdaki öğrenciler ingilizceyi belli oranda konuşabilmektedir. Öğrenciler günlük yaşamlarında  yabancılarla kolaylıkla iletişim kurabilir, öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir yazılı olarak ifade edebilir, basit ama birbirleriyle bağlantılı cümleler kurabilirler. Öğrenciler belli konular hakkında (kitap, film, müzik, resim v.s.) fikrini rahatlıkla ifade edebilir, yazılı özet yapabilir. İş görüşmeleri ve küçük yazışmalar yapabilir.

 

4.Kur: Intermediate

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme ağırlıklı İngilizce’nin tüm zaman ve cümle yapıları bu kurda öğretilmektedir. Konuşma becerisinin üst düzeye çıkarılması amaçlanır. Öğrenciler artık İngilizce’nin yapısal özelliklerini kavramış, dilin inceliklerini öğrenmiştir ve  dört dil becerisindeki eksiklikler büyük oranda giderilmiştir. Öğrenciler artık akıcı ve bilinçli konuşabilecek düzeydedir. Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, karmaşık cümleler kullanarak yazılar yazabilir, okuduğunu kolaylıkla anlayabilirler. Karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir. Kendini doğal,akıcı ve hızlı şekilde ifade edebilir. Bir konu hakkında ayrıntılı bilgi verebilir. Genel bir soruyu cevaplayabilir, olumlu ve olumsuz yönleriyle bilgiler verebilir.

 

5.Kur: Upper-Intermediate

Şimdiye kadar öğrendiklerini akıcı ve doğru şekilde konuşurlar ve hatta daha karışık cümle yapıları ve resmi yazışmaları yapabilirler. Dil bilgisinin en ince ayrıntılarına kadar hakimdirler.  Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun ve anlamlı cümleler kurabilir, orijinal ve karmaşık kitapları okuyup yorum yapabilirler.

 

6.Kur: Advanced

Akademik seviyede sözcük dağarcığını arttırma, geliştirme; düzgün ve doğru yazma;  okuma, okuduğunu anlama,  anladıklarını yazıya ve konuşmaya dönüştürebilme becerisini artık kazanmıştır. Advanced  seviyedeki öğrenciler TOEFL, TOEIC, IELTS ve PROFICIENCY gibi Uluslararası sınavlara ve KPDS, ÜDS ve YDS gibi Ulusal sınavlara hazırlanırlar. Öğrenciler yabancılar ile her konu üzerinde konuşabilir, tartışabilirler. iletişimde problem yaşamazlar. Okuduğu, dinlediği hemen hemen her şeyi zorlanmadan anlayabilir, düşüncelerini hızlı, çok akıcı ve  açık bir şekilde ifade edebilir.