İlköğretim İngilizcesi

 

EĞİTİMİMİZDE SOLT (STUDENT ORIENTED LANGUAGE TEACHING) METODU UYGULANMAKTADIR.

14Bahçeşehir The Renaissance Dil Okulu 6- 12 yaş aralığındaki öğrencilere de okul derslerine paralel olacak şekilde eğitimini vermektedir. Branşında deneyimli uzman Türk ve Yabancı eğitmenler eşliğinde işlenen dersler bilgisayar, cd, oyun kartları, yap-boz, çizgi film gibi araçlarla da desteklenmektedir. Kurumumuz çeşitli teknolojik araçların bilginin kalıcılığını ve sürekliliğini sağladığını kabul eder. Çünkü Bahçeşehir The Renaissance Dil Okulu olarak İngilizcenin bir ders olarak değil, iletişim aracı olarak görülmesi gerektiğini savunmaktayız.

– Derslerde öğretmenlerimizin oynattığı oyunlar sayesinde çocuklara dili doğru kullanma becerisi kazandırılır.

ilköğretim.2– İngilizceyi öğrenilmesi zorunlu bir ders olmaktan çıkarıp tamamen öğrenci odaklı eğlenceli aktivitelerle kaliteli zaman geçirilerek ve dil sevdirilerek ders işlenir.

– Kurumumuz aynı zamanda öğrencilerin ödev ve projelerine de yardımcı olmaktadır. Talep edildiğinde etüd programı da hazırlanır. Tümü üniversite mezunu ve formasyon sertifikalı eğitmenlerimiz Bahçeşehir’de kaliteli eğitim verme hususunda oldukça hassastır. Kalitenin beraberinde getirdiği başarıyı sürekli kılmak için de eğitmenlerimiz sadece öğrencilerle değil ebeveynlerle de samimi, şeffaf ve sürekli iletişim halindedir.

-Her öğrencinin kavrama ve öğrenme becerisi farklı olduğundan ders programı öğrenciye özel hazırlanır. Ayrıca kendi yaş ve sınıfında olan arkadaşları ile bir sınıf da oluşturulabilir.