Şirket İçi Eğitim

 

şirket içi.1

İngilizce eğitimi şirketin kendi binasında verilir ve şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. Eğitimler, şirket çalışanlarının programlarına ve çalışma saatlerine göre organize edilir. Derslerde kullanılan kaynaklar Avrupa Birliği Dil Öğretim sistemine (CEFR) göre işlenir. Bu eğitimi alabilmek için Seviye Tespit Sınavının uygulanması gerekmektedir.

 

Programlar kişilerin ihtiyacına göre belirlenmektedir. Temel olarak verilen dersler aşağıdaki gibidir:

 • İş toplantıları, yemekleri ve seyahatleri (Business meetings, social obligations, trips)
 • Telefonda etkili konuşma, etkili ve ikna edici iş mektupları ve elektronik postalar (Effective telephone communication, email written)
 • CV hazırlama (Prepearing a cv and a cover letter)
 • Konferans, mülakat ve sunumlar (Seminars, interviewing, presentations)
 • Satış – Pazarlama (Sales& Marketing)
 • Müşteri ilişkileri (Customer Relationship Management)
 • Teklif hazırlama ve sunum teknikleri (How to make business proposals)
 • Uluslararası iletişim ve kültürler arası tolerans ve anlayış (Intemational communication, cultural differences and understanding)
 • Kriz yönetimi (Crisis management)
 • Zaman Yönetimi (Time Management)
 • Marka yönetimi (Brand Management)
 • Reklam (Advertising)
 • Rekabet (Competitiors)
 • Finansal analizler (Financial Analysis)
 • Hukuk, Havacılık, Tekstil, Makine, Elektronik İngilizcesi ( English for Law, Aviation, Textile, Machinery and Electronics)
 • İnsan Kaynaklan (Human Resources)
 • Şirket organizasyonu, yönetim şemaları (Organizational charts)
 • İngilizce sözleşmeler (Business contracts)
 • İşe Alma (Hiring)
 • İş ahlakı (Business Ethics)
 • Gelecekteki İş Konuları(Futuristic Topics in Business)
 • Liderlik (Leadership)